Beleidsplan 2017


Inleiding

Met dit beleidsplan van de club, wil de club haar voortbestaan verzekeren en onderhouden.

Daarbij wordt momenteel gedacht aan:

  • Omgaan met jeugd (-16j) en jeugdbegeleiding
  • Clubfinanciën
  • Ledenbestand
  • Recreatief tegenover competitief tennis
  • Uitstraling van de club in de buurt en in de gemeente
  • Bestuur van de club

1.     Jeugdwerking

Tennisschool  STAS werd als partner aangezocht om de tennistechnieken aan te leren. 
In groepjes van max. 4 kinderen worden bij het begin van elk tennisseizoen lessen gegeven voor de jeugd. Op uren die toegangkelijk zijn voor jeugd.

Essentieel vinden we hierbij dat de tennislessen tegen een democratische prijs worden gegeven. Er bestaan 2 formules: tennisles met een seizoensabonnement en tennisles zonder abonnement. Deze laatste formule is voor de allerkleinsten die buiten de lessen niet komen tennissen. Deze laatste formule is voor die groep, dan ook bijzonder interessant.

In de zomervakantie richt de tennisschool ook week-jeugdkampen in: accent ligt op tennis, andere sporten en spelen worden tijdens deze week ook beoefend.

In de zomervakantie richten enkele vrijwillige begeleiders ontmoetingen voor jeugd in: “Jeugd ontmoet jeugd”. Tijdens deze zondagmiddag ontmoetingen  worden jeugdwedstrijden, onder begeleiding, ingericht.

In het begin van het seizoen wordt een competitie “GOODWILL” ingericht waarbij ook de jeugd aan haar trekken komt: een jeugdcompetitie enkel en een familiedubbel-competitie. Bij deze laatste gaat het om een dubbelspel waarbij elke ploeg bestaat uit 1 ouder en 1 dochter/ zoon.
Beide competities gaan door in poule-vorm met een eindwinnaar.

2.     Clubfinanciën

De club werd gesticht in 2012, uit een vroegere club “Nieuwe Moederhoef”. Op de huidige locatie in de Zevenhuizenstraat werden in 2012 de tennisvelden en de cantine met sanitair opgericht.
Daarvoor werden 2 leningen aangegaan: een lening bij het locale gemeentebestuur van Lint en een lening bij de eigen leden.
In 2012 konden niet alle nodige investering worden uitgevoerd, waardoor er in de volgende jaren, volgens gespaarde gelden opnieuw kon geïnvesteerd.
Zowel voor de afbetalingen aan gemeente als aan de eigen leden en de gelden nodig voor nieuwe investeringen, wordt op de algemene vergadering een budget en een financieel plan voorgesteld.

De lening aan de gemeente wordt in 2017 volledig terugbetaald en de algemene vergadering heeft besloten ook de lening aan de eigen leden in februari 2018 volledig en vervroegd terug te betalen.


3.     Ledenbestand

Het bestuur bepaalde een maximum ledenaantal van 340 leden. Immers boven dit getal komt de mogelijkheid om regelmatig, op wekelijkse basis, een veld te reserveren, in het gedrang.
Huidige leden van de tennisclub krijgen naar het volgende tennisjaar toe steeds een voorinschrijvingsrecht. Indien zij niet tijdig inschrijven, vervalt hun inschrijvingsrecht; op die manier krijgen andere mensen de mogelijkheid om lid te worden van de tennisclub.

4.     Recreatief tegen over competitief tennis

Het bestuur ziet er op toe dat zowel recreatieve als competitieve tennissers hun gading vinden:

Voor de recreatieve tennissers richten we in:

- Goodwill in het voorjaar
- Zuiderkempen vanaf juli
- Nacht der dubbels in augustus
- Jeugd ontmoet jeugd in juli en augustus
- Clubkampioenschap

Voor de competitive tennissers richten we in:

- Opendubbeltoernooi (federatie Tennis Vlaanderen)
- Interclub (federatie Tennis Vlaanderen)

Bij zowel de recreatieve als de competitieve wedstrijden wordt er steeds op gelet om minstens 1 van de 3 velden voor te behouden voor niet-wedstrijden.

5.     Uitstraling van de club in de buurt en in de gemeente

Waar de tennisclub bekend om staat is tennissen in een gezellige sfeer. De mooie ligging aan de rand van het recreatiegebied en industriegebied in Lint, verhogen die huiselijke sfeer. Buren en voorbijgangers zijn steeds welkom op het terras of in de cantine.
We letten er op dat de hagen tijdig worden gesnoeid en dat het gras wordt afgereden.

6.     Het bestuur van de club

De club is een vzw; de werking van de club staat beschreven in haar statuten.
Elk jaar wordt een algemene vergadering voor de leden van de vzw gehouden, met een te behalen goedkeuring voor de financiën van het voorbije jaar en het opgemaakte budget voor het komende jaar.
Het dagelijks bestuur staat onder leiding van de voorzitter, secretaris, penningmeester, ledenadministratie, sport, cantine, onderhoud. Hiernaast is er ruimte voor bestuursleden in opleiding, die na de opleiding een bestuurstaak krijgen.

7.     Evaluatie/ bijstellen van doelen

Het dagelijks clubbestuur zal minstens 1 keer per jaar een kritische evaluatie maken met als doel dit beleidsplan te onderhouden en te verbeteren.