Inleiding

Met dit beleidsplan wil de club haar voortbestaan verzekeren en onderhouden.

Daarbij wordt momenteel gedacht aan:

 • Omgaan met jeugd (-16j) en jeugdbegeleiding
 • Clubfinanciën
 • Ledenbestand
 • Recreatief tegenover competitief tennis
 • Uitstraling van de club in de buurt en in de gemeente
 • Bestuur van de club

1. Jeugdwerking

Onze eigen tennisschool zal instaan om de tennistechnieken aan te leren.  In kleine groepjes worden bij het begin van elk tennisseizoen lessen gegeven voor de jeugd. Op uren die toegankelijk zijn voor jeugd.

Essentieel vinden we hierbij dat de tennislessen tegen een democratische prijs worden gegeven. Er bestaan 2 formules: tennisles met een seizoensabonnement en tennisles zonder abonnement. Deze laatste formule is voor de allerkleinsten die buiten de lessen niet komen tennissen. Deze laatste formule is dan ook bijzonder interessant (hier wordt wel een vergoeding van 10€ gevraagd zodat ook deze kinderen verzekerd zijn).

In de zomervakantie richt de tennisschool ook week-jeugdkampen in: accent ligt op tennis, andere sporten en spelen worden tijdens deze week ook beoefend.

Gedurende heel het seizoen wordt een competitie “GOODWILL” ingericht waarbij ook de jeugd aan haar trekken komt: een jeugdcompetitie enkel en een familiedubbel-competitie. Bij deze laatste gaat het om een dubbelspel waarbij elke ploeg bestaat uit 1 ouder en 1 dochter/ zoon.  Beide competities gaan door in poule-vorm met een eindwinnaar.

2. Clubfinanciën

De club werd gesticht in 2012, uit een vroegere club “Nieuwe Moederhoef”. Op de huidige locatie in de Zevenhuizenstraat werden in 2012 de tennisvelden en de kantine met sanitair opgericht.

Daarvoor werden 2 leningen aangegaan: een lening bij het lokale gemeentebestuur van Lint en een lening bij de eigen leden.  Deze beide leningen werden ondertussen reeds terugbetaald aan overheid én leden.  Daarom dat werd beslist en soms reeds overgegaan tot het uitvoeren van extra investeringen:

 • Aanleggen van automatische sproei-installatie, met regenwater (in 2016)
 • Installatie van zonnepanelen (in 2018)
 • Vervanging van huidige terreinverlichting door LED (in 2020).

Op de algemene vergadering wordt steeds een budget en een financieel plan voorgesteld.

3. Ledenbestand

Het bestuur bepaalde een maximum ledenaantal van 340 leden. Immers boven dit getal komt de mogelijkheid om regelmatig, op wekelijkse basis, een veld te reserveren, in het gedrang.

Huidige leden van de tennisclub krijgen naar het volgende tennisjaar steeds een voorinschrijvingsrecht. Indien zij niet tijdig inschrijven, vervalt hun inschrijvingsrecht; op die manier krijgen andere mensen mogelijkheid om lid te worden van de tennisclub.

4. Recreatieve en competitieve tennis

Het bestuur ziet er op toe dat zowel recreatieve als competitieve tennissers hun gading vinden:

Voor de recreatieve tennissers richten we in:

 • Goodwill
 • Zuiderkempen vanaf juli
 • Ontmoetingen met andere clubs uit de buurt
 • Jeugdkampen
 • Beker van Groot Lier
 • Wisselbeker Ter Linden
 • Beker Claus

Voor de competitieve tennissers richten we in

 • Open dubbeltoernooi (federatie Tennis Vlaanderen)
 • Interclub (federatie Tennis Vlaanderen)

Bij zowel de recreatieve als de competitieve wedstrijden is er steeds  1 van de 3 velden voorbehouden voor niet-wedstrijden.  Slechts in zéér uitzonderlijke gevallen wordt hiervan afgeweken.

5. Uitstraling van de club in de buurt en in de gemeente

Waar de tennisclub bekend om staat is tennissen in een gezellige sfeer. De mooie ligging aan de rand van het recreatiegebied en de KMO-zone, verhogen die huiselijke sfeer. Buren en voorbijgangers zijn steeds welkom op het terras of in de chalet.

We letten er op dat de hagen tijdig worden gesnoeid en dat het gras wordt afgereden.  Tevens zorgen wij ervoor om geen overlast te berokkenen aan de buren.

De club probeert om een zo laag mogelijk ecologische voetafdruk te plaatsen op de planeet:  afvalscheiding, zonnepanelen, grondwatergebruik……

6. Het bestuur van de club

De club is een vzw; de werking van de club staat beschreven in haar statuten. Elk jaar wordt een algemene vergadering voor de leden van de vzw gehouden, met een te behalen goedkeuring voor de financiën van het voorbije jaar en het opgemaakte budget voor het komende jaar.

Het dagelijks bestuur staat onder leiding van de voorzitter(s); hierin wordt hij bijgestaan door een  secretaris, penningmeester, ledenadministratie, sport, kantine, onderhoud.

Iedereen binnen de club is aan de slag als vrijwilliger, dat willen we zo houden.  En vrijwilligers worden met respect behandeld.

7. Evaluatie/ bijstellen van doelen

Het dagelijks clubbestuur zal minstens 1 keer per jaar een kritische evaluatie maken met als doel dit beleidsplan te onderhouden en verbeteren.