Vrijdagavond  26 april 2024

Chalet Tennis te Lint

Deuren: 19u45

Aanvang: 20u00

Elk lid mag 1 niet-lid meebrengen: tante nonneke, een tennis-ster, den bompa,… 

Alle leden en ex-leden vanaf 16 jaar.

Je kan inschrijven tot 23 april 2024, per mail, op adres :

kristiaandb@gmail.com

Je vermeldt in je mail de naam van de deelnemer(s) mee.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 5,00 euro voor leden; 7,50 euro voor niet leden.

Je betaalt  het inschrijvingsgeld bij aankomst in het chalet en ontvangt dan een speelnummer voor de avond.

Opgelet: het aantal zitplaatsen is beperkt: eerst = eerst!

De opbrengst gaat integraal naar de clubkas.

Voor de eerste 2 in de eindrangschikking is er een prijsje voorzien.

Prijs in de geest van de aloude kaartavonden.

Naast de gebruikelijke dranken zal er ook een extraatje te verkrijgen zijn.

Inbegrepen in het geringe inschrijvingsgeld is een bediening van dit alles aan de tafels!

We spelen Wiezen

° 4 spelers, 13 slagen mogelijk, geen vaste partner

° telkens delen om beurt, delen in klokwijzerzin, laatste kaart omdraaien op tafel ter bepaling van de troef voor dat spel.

° 2 deelbeurten per sessie voor elke speler

° bij ‘ronde pas’ deelt de volgende speler, het daaropvolgende spel heeft geen dubbele  punten, er wordt gedeeld tot er 8 spelletjes gespeeld zijn.

° de speler met het laagste speelnummer per tafel noteert steeds per spelletje de behaalde punten.

° het einde van het 8e spel is het einde van de sessie; het ingevulde puntenblaadje wordt overhandigd a.d. Wedstrijdleider.

° na het achtste spelletje heb je pauze tot de laatste tafel haar 8e spel heeft beëindigd; daarop wordt er onmiddellijk van tafel gewisseld en start de volgende sessie

° er worden in totaal 5 sessies gespeeld

° vragen en meegaan: 8 slagen te behalen samen: 2 punten bij 8 slagen + 1 punt voor elke extra behaalde slag; zelfde puntenaantal in – voor de 2 andere spelers. Indien te weinig slagen behaald: -2 punten per speler verhoogd met 1 –punt per te weinig behaalde slag; zelfde puntenaantal in + voor de 2 andere spelers.

           

            ° alleen spelen voor 9 slagen: tijdens de vraagronde mag de speler op zijn roepbeurt melden alleen te willen spelen. Hij mag dan zelf troef kiezen. De andere spelers die na hem zitten, mogen nog opbieden naar 10,11,12,13 slagen. Ook de speler voor hem, enkel diegene die ‘gevraagd’ heeft mag opbieden. Bij gelijk bod heeft de troef van dat spel de bovenhand. Winst voor de winnaar 3 punten per speler, verlies van -3 punten per speler bij verlies. Hier tellen geen overslagen.

            ° 1 speler wil alleen spelen om geen slagen te behalen: : tijdens de vraagronde mag de speler op zijn roepbeurt melden dit spel alleen te willen spelen. De andere spelers kunnen niet meer opbieden, dit is het hoogste spel.  Bij geslaagd opzet : + 5 punten per speler, niet geslaagd opzet -5 punten per speler. De speler achter hem en de speler voor hem die ‘gevraagd’ heeft, kan ook melden dat hij gaat spelen zonder slagen te behalen. Slagen beiden dan hebben beide winnaars 10 punten, de 2 verliezers -10 punten in totaal. Slaagt er 1 en 1 slaagt niet: de winnaar heeft  20 punten, de verliezer -20 punten; de 2 andere spelers geen – of + punten. Alleen spelen om geen slagen te behalen gaat boven alleen spelen voor 9 slagen.

Ziet er moeilijk uit,  maar is het niet !

  • Synthese spelletjes: samen naar 8 acht slagen; alleen naar 0, 5 of 9 slagen.
  • Puntentelling: er zal altijd iemand circuleren op de spelvloer om te helpen bij vragen/discussies

° ‘troel’ wordt niet gespeeld. Bij 3 of meer azen blijft de oorspronkelijke geblikte troef en de bovenvermelde spelwijze van kracht.

° ‘solo’ voor 13 slagen wordt niet gespeeld. Een speler kan wel 13 slagen behalen bij het alleen spelen naar 5 met heel wat extra punten

° ‘alleen voor geen slagen, met kaarten geblikt op tafel’: wordt niet gespeeld

° ‘wachten’: er is geen wachtbeurt in de vraagronde voor de speler na de deler.

° puntenverdubbeling: er is geen puntenverdubbeling bij het behalen van alle slagen

° ‘verzaken’: een speler die een bepaalde kaartreeks niet volgt en deze verderop in het spel toch speelt, wordt door de andere spelers gewraakt als verzaker. Hij wordt bestraft met -5 punten per tegenspeler en een rondje drank voor de speeltafel! Het lopende spel wordt  onmiddellijk gestaakt en de volgende deler komt aan de beurt.

° schudden van de kaarten: de kaarten worden NOOIT geschud, enkel couperen (met    een minimum van 5 kaarten) voor het delen.

° bij gelijke eindstand is de schifting … wat denk je: het trekken van de hoogste kaart!

De deelnemer verklaart zich bij inschrijving automatisch akkoord met de vermelde spelregels en speelwijze.

Tot dan!

Het Beker Claus mannenteam